Sprzedaż, montaż serwis central telefonicznych

Sprzedaż, montaż serwis central telefonicznych

Producentami, a jednocześnie liderami sprzedaży centrali telefonicznych na rynku są Slican, Panasonic i Platan, które posiadają bardzo duże doświadczenie w produkcji centrali telefonicznych oraz dużą różnorodność modeli tych urządzeń dla każdego biura.

Centrale telefoniczne – jaka jest ich rola?

Centrala telefoniczna to zespół urządzeń przeznaczony do łączenia abonentów w sieci telekomunikacyjnej na czas, w którym następuje wymiana informacji. Centrale telefoniczne pozwalają zaoszczędzić więcej czasu osób dzwoniących, uprościć działanie firmy oraz w dużym stopniu zmniejszyć ponoszone koszty. Wszystkie centrale telefoniczne umożliwiają przełączanie na numer wewnętrzny rozmów przychodzących, wykonywanie rozmów wewnątrz firmy bez żadnych kosztów (w sieci centrali) oraz dyskryminację połączeń wychodzących polegających na wyłączeniu wyjść na połączenia komórkowe, miastowe i międzymiastowe. Centralka daje możliwość przyznania każdemu aparatowi telefonicznemu wew. numeru dozwolonego, który pozwala na połączenia zewnętrzne. Posiada również taryfikację połączeń, które zostają zapisane w pamięci centralki dzięki czemu mamy możliwość kontroli takich parametrów jak numer zewnętrzny i wewnętrzny, godzina rozmowy oraz przybliżony koszt.