Przechowywanie i transport odpadów – kontenery stalowe

Przechowywanie i transport odpadów – kontenery stalowe

Jeśli potrzebujesz kontenerów rolkowych, koniecznie odwiedź tę stronę

Nie wszystkie odpady powinny być wyrzucane do koszy na surowce zmieszane lub wtórne. Dotyczy to głównie tych, które są wytwarzane w czasie różnych renowacji i prac budowlanych, jak również odpadów industrialnych. Należy je transportować do wskazanego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie zostaną zutylizowane zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu przypadkach mogą jednak wyniknąć trudności powiązane z przechowywaniem i transportem śmieci. Aby się przed nimi ustrzec, należy zaopatrzyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Zwykłe i specjalistyczne kontenery na odpady

Najpopularniejsze kontenery otwarte są przeznaczone do przechowywania i transportu opakowań, gruzu, starych mebli i pokrewnych odpadów. Dodatkowo dostępne są również kontenery uszczelniane, które bardzo dobrze zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i ciekłych (między innymi tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne spojenia są też konieczne w przypadku kontenerów na śmieci drobne, takie jak granulaty, trociny bądź wióry metalowe. Proces ich załadunku ułatwia zainstalowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najmniej problematyczne w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, zaopatrzone w system usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery na odpady – dla ekip sprzątających i przedsiębiorstw budowlanych

Odbiorcami usług producentów kontenerów stalowych są rozmaite podmioty. Wśród nich można znaleźć m.in. ekipy sprzątające oraz parające się opróżnianiem strychów i piwnic, przedsiębiorstwa budowlane, a także różnego rodzaju zakłady wytwórcze. Na kupno kontenerów na odpady decydują się podmioty oferujące usługi wywózki odpadów o niestandardowych gabarytach oraz gruzu. Odnajmują je one swoim klientom, a po wypełnieniu odwożą do miejsca legalnego ich składowania lub utylizacji.

Nasz adres:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]