Polski węgiel

Polski węgiel

Promocja polskiego węgla

W związku z wyzwaniami związanymi z koniecznością konkurowania na polskim rynku z węglem sprowadzanym z zagranicy, Południowy Koncern Węglowy S.A. rozpoczął politykę wzmacniania wizerunku węgla pochodzącego z Polski.

Węgiel kamienny i brunatny

Węgiel jest nieodawialnym źródłem energii, którego wartość energetyczna jest zależna od jego składu (np. od zawartości wody). Chiny, USA, Indie, RPA, a także Australia i Ukraina to kraje, na terenie których znajdują się największe złoża węgla.

Węgiel wydobywany w Polsce

Jeżeli chodzi o wydobycie węgla w Polsce, to jego pokłady są zlokalizowane w głównej mierze na Górnym Śląsku oraz w województwie lubelskim. Regionalni dostawcy sprzedają takie rodzaje węgla, jak:

  • Węgiel typu Gruby I i Orzech – rodzaje charakteryzujące się największą kalorycznością, stosowane powszechnie w domostwach prywatnych przez wzgląd fakt, że po jego spaleniu pozostaje mała małą ilość popiołu
  • Węgiel typu Groszek – drobny węgiel, który może być spalany tylko i wyłącznie w specjalnych kotłach retortowych, które posiadają automatyczne podajniki węgla, co jest ich niebywałą zaletą
  • Miał – najdrobniejszy z dostępnych na rynku rodzajów węgla i jednocześnie najtańszym, który wykorzystywany głównie do spalania w elektrowniach i elektrociepłowniach.