Oferta tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego – rodzaje przekładów

Oferta tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego – rodzaje przekładów

Więcej w temacie tłumacz przysięgły rosyjski Kraków na tlumaczalnia.pl/tlumaczenia-jezyk-rosyjski/

Ostatnie lata to czas napływu do naszego kraju pracowników i studentów ze Wschodu. Najwięcej jest między nimi Rosjan oraz Ukraińców. To sprawia, iż wzrósł popyt na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którego używa również znaczny odsetek Ukraińców. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te właśnie są wymagane do rozpoczęcia nauki lub zatrudnienia w naszym kraju.

W jakich sytuacjach niezbędne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do tłumaczenia różnego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Rosji, Białorusi, Kazachstanu czy Ukrainy. Należą do nich między innymi dyplomy potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, jak również prawa jazdy oraz dowody osobiste. Poza tym należy mu zlecić tłumaczenia dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, rejestracji pojazdów czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym leży wysoka odpowiedzialność. W związku z tym, aby pracować w tym zawodzie, należy otrzymać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien ukończyć studia lingwistyczne, a następnie zdać egzamin państwowy, który potwierdzi jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest oprócz tego pełna zdolność prawna i posiadanie obywatelstwa UE.

Nasz adres:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]