Jak wstępnie wyliczyć koszt przekładu?

Jak wstępnie wyliczyć koszt przekładu?

Na https://tlumaczalnia.pl/ceny/ znajdziesz więcej informacji o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego.

W efekcie otwarcia się Polski na biznes z większości krajów świata zwiększyło się zapotrzebowanie na usługę przekładu. Dzień w dzień polskie biura tłumaczeń przygotowują mnóstwo zwykłych i poświadczonych tłumaczeń na bardziej bądź mniej popularne języki, zarówno na zlecenie firm, jak i klientów indywidualnych.

Pomimo, że online bez trudu można wyszperać darmowe platformy do translacji, długo jeszcze nie wyręczą one doświadczonych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich wiedzy jest nierzadko niezbędne, przykładowo jeżeli potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach próbujemy z grubsza obliczyć cenę tłumaczenia. Co zatem wpływa na cenę przekładu?

Okoliczności mające wpływ na koszt przekładu

Na to ile ostatecznie zapłacimy za tłumaczenie tekstu wpływ mają następujące elementy:
1. Kierunek tłumaczenia. Translacja na język polski jest najczęściej o kilkadziesiąt procent tańsza niż przekład w drugą stroną.
2. Język, z którego lub na który pragniemy przetłumaczyć tekst. Przekład z popularnych języków romańskich (portugalski, francuski) czy germańskich (holenderski, niemiecki) będzie na ogół tańszy niż translacja z mniej rozpowszechnionych pośród tłumaczy języków słowiańskich (między innymi słoweńskiego, rosyjskiego, ukraińskiego) bądź wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, koreańskiego).
3. Stopień skomplikowania tłumaczenia bądź tematyka dokumentu. Translacja opracowań medycznych, kontraktów handlowych lub prac naukowych wyceniana jest wyżej, dlatego że tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość słownictwa specyficznego dla konkretnej specjalizacji, lecz także odpowiednią wiedzę, żeby trafnie rozumieć tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia przy translacji niewybaczalnych pomyłek.
4. Czas ukończenia przekładu. Jak przy większości usług, jeśli potrzebujemy czegoś “na już” musimy przygotować się na wyższe ceny.

Czym odróżnia się tłumaczenie uwierzytelnione od przekładu prostego?

Trzeba zaakcentować, iż przekład wszelkiego rodzaju dokumentów jak np. świadectwo urodzenia lub dokumenty szkolne (zaświadczenie ukończenia kursu, dyplom licencjata), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, bowiem tłumacz obowiązkowo uwierzytelnia go pieczątką ze swoim nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, w którym oznacza czy przekład wykonano z odpisu, kopii lub oryginału oraz nadaje mu indywidualny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli przeważnie mają stały cennik za przekład najpopularniejszych dokumentów tożsamości i świadectw, z kolei w przypadku niezbędności zlecenia tłumaczenia uwierzytelnionego innych pism, cenę usługi wylicza się zawsze od długości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu przysięgłym – 1125 znaków.

Nasz adres:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]