Detektyw – pomoże nie tylko zdradzonym małżonkom

Detektyw – pomoże nie tylko zdradzonym małżonkom

Usługi detektywów cieszą się rosnącą popularnością. Decydujemy się na na ich wynajęcie nie tylko w wypadku kłopotów rodzinnych. Ich usługi okazują się bardzo przydatne także dla pracodawców – pozwalają np. sprawdzić czy zatrudniony korzystający z L-4 rzeczywiście jest niezdolny do pracy albo czy informacje podane przez niego w CV są prawdziwe. Warto zatem powiedzieć kilka słów na temat tego, jakie kwalifikacje winien posiadać detektyw i w rozwiązaniu których zagadnień może nam pomóc.

Prywatny detektyw – zawód tylko z licencją

Nie wszyscy mogą pracować jako prywatny detektyw. Aby legalnie działać w tym zawodzie, należy posiadać odpowiednią licencję, która przyznawana jest po zaliczeniu państwowego egzaminu. Miejmy jednak na uwadze, iż osoby przystępujące do egzaminu muszą także spełnić wcześniej określone wymagania. Najważniejsze z nich to posiadanie świadectwa o nieposzlakowanej opinii uzyskanego od komendanta powiatowego lub miejskiego Policji, obywatelstwa dowolnego z krajów należących Unii Europejskiej i co najmniej średniego wykształcenia. Warunkiem jest również niekaralność, a w przypadku byłych funkcjonariuszy służb mundurowych – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co istotne, osoby starające się o licencję prywatnego detektywa muszą mieć ukończone 21 lat.

Kiedy zwrócić się o pomoc detektywa?

Gros zleceń, realizowanych przez detektywów dotyczy różnego rodzaju kwestii rodzinnych. Do biura detektywistycznego możemy zgłosić się między innymi jeśli podejrzewamy, że nasz towarzysz życia nie jest wierny lub nie jesteśmy pewni, czy drugi rodzic naszego dziecka odpowiednio sprawuje nad nim opiekę. Detektyw pomoże nam też określić rzeczywistą wysokość zarobków byłego partnera, co jest bardzo przydatne w przypadku spraw o ustalenie wysokości alimentów.