Przepisy o danych osobowych – szkolenia ABI

Przepisy o danych osobowych – szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa danych sprawuje pieczę nad przetwarzaniem informacji o osobach fizycznych – instytucja ta została uregulowana w 1997 roku na mocy odpowiednich przepisów prawnych. Jakie kwalifikacje trzeba posiadać, żeby pełnić taką funkcję? Dla kogo stworzono specjalistyczne warsztaty ABI?

Szkolenia ABI – kto może pełnić funkcję administratora?

Informacje o osobach fizycznych muszą podlegać ochronie, zwłaszcza we współczesnych czasach, kiedy możliwości użycia poufnych danych jest zdecydowanie więcej. To zadecydowało, że powołano instytucję administratora bezpieczeństwa informacji, którym może zostać wyłącznie osoba fizyczna. Potencjalny administrator bezpieczeństwa informacji powinien spełniać następujące wymagania: mieć zdolność do dokonywania czynności prawnych, nie być pozbawionym praw publicznych, dysponować specjalistyczną wiedzą w zakresie ochrony danych osobowych. Dodatkowo potencjalny administrator musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Według ustawy powołanie ABI jest fakultatywne.

Szkolenia ABI – zdobądź specjalistyczne kwalifikacje

Administrator bezpieczeństwa informacji nadzoruje stosowanie norm związanych z ochroną danych osobowych. ABI prowadzi także specjalną listę danych. Osoby chcące zdobyć kwalifikacje do pełnienia obowiązków ABI mogą wziąć udział w specjalistycznym kursie. W trakcie szkolenia słuchacze poznają podstawowe terminy, takie jak GIODO, usuwanie danych osobowych, administrator systemów informatycznych (ASI), zdobywają aktualną wiedzę o regulacjach prawnych dotyczących ochrony danych, uczą się przygotowywać wniosek zgłoszenia powołania ABI, a także uczą się jak zabezpieczać dane. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny certyfikat ABI potwierdzający posiadane kwalifikacje, jak również dostęp do materiałów edukacyjnych i szablonów dokumentacji.