Filologia, ekonomia, budownictwo – na co stawiają przyszli studenci?

Filologia, ekonomia, budownictwo – na co stawiają przyszli studenci?

Wybór odpowiedniego kierunku studiów to decyzja, przed którą rok w rok staje tysiące maturzystów. Niejednokrotnie decyzja ta określa rozwój przyszłej drogi zawodowej. We wrześniu zaczęły się kolejne tury rekrutacji na studia. Sprawdziliśmy więc, które kierunki studiów są najczęściej wybierana.

Wydziały popularne wśród maturzystów

W top 10 najpopularniejszych kierunków studiów niezmiennie na podium pojawia się informatyka. Zainteresowani naukami ścisłymi nierzadko decydują się również na studia o podobnym charakterze, które posiadają wysoki potencjał przyszłościowy. Są to naturalnie automatyka i robotyka, które nie są przecież kierunkami nowymi, jakkolwiek dopiero wraz z rozkwitem technologicznym przestały być traktowane, jako studia dla hobbystów. W przypadku studiów pierwszego stopnia, maturzyści starają się głównie o indeks na kierunkach zarządzanie i psychologia. Kolejno w zestawieniach uplasowały się prawo i administracja, kierunki ekonomiczne (przykładowo rachunkowość i finanse), budownictwo bądź wszelkie filologie (szczególnie angielska).

Najwięcej kandydatów na jedno miejsce znajdziemy na kierunkach z dziedziny orientalistyki (sinologia i japonistyka) oraz matematyki. Najtrudniej dostać się też na wydziały związane z marketingiem, wzornictwem czy sztuką filmową. Trzeba zaznaczyć, iż spora liczba kandydatów na dany kierunek studiów zależy nie tylko od jego popularności. Liczni maturzyści składają przecież podania o przyjęcie nawet na kilka kierunków równolegle.

Jak podjąć trafną decyzję o kierunku studiów?

Stojąc u progu wyboru kierunku studiów warto wziąć pod uwagę zainteresowania, ale też potencjalne zapotrzebowanie na rynku pracy. Należy natomiast pamiętać, że wybrany kierunek nie determinuje na zawsze przyszłej kariery zawodowej. Absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia mogą dowolnie poszerzać swoją wiedzę na studiach podyplomowych. Są one aranżowane na większości uczelni wyższych i na ogół nie ma wymogu ukończenia studiów kierunkowych, aby do nich przystąpić. Wystarczy posiadać tytuł licencjata, inżyniera bądź magistra.

Maturzysto, pamiętaj! Okres spędzony na uczelni to czas, kiedy można także dodatkowo zdobywać nowe kwalifikacje np. poprzez działanie w organizacjach uczelnianych bądź wolontariatach. Warto wykorzystać te 5 lat jak najlepiej.