Noty księgowe –co należy wiedzieć o rekompensacie za koszty odzyskiwania należności

Noty księgowe –co należy wiedzieć o rekompensacie za koszty odzyskiwania należności

W tym miejscu otrzymasz szczegółowe wiadomości na temat noty księgowej na 40 euro.

Każda osoba prowadząca firmę prędzej lub później spotyka kontrahentów, którzy nie opłacają otrzymanych faktur w terminie. Niecałe dziesięć lat temu był to znaczny problem dla biznesmenów. Na szczęście począwszy od 2013 r. w przypadku wystąpienia opóźnień w opłacaniu należności prawo polskie umożliwiło wystawianie spóźnionym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro.

Kiedy można wystawić notę księgową na 40 – lub więcej – euro?

Zgodnie z artykułami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej rekompensaty zależy od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. Jeśli należność nie jest wyższa niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, lecz nie większej niż 50 tys. zł, wierzyciel od 2020 roku może z kolei wystawić notę na kwotę 70 euro, zaś gdy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 tys. zł – notę w wysokości 100 euro. Co ważne, taką notę można wysłać dłużnikowi natychmiast po stwierdzeniu zwłoki w płatności, w dodatku bez konieczności wcześniejszego upomnienia o upłynięciu terminu. Powinno się jednak wziąć pod uwagę czy wystawienie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 (czy też więcej) euro nie zburzy pielęgnowanych częstokroć przez lata dobrych stosunków biznesowych. Przecież przyczyną zwłoki w przelaniu należności za fakturę mogą być krótkotrwałe kłopoty finansowe lub zwykłe niedopatrzenie dłużnika, a nie jego intencjonalne działanie. Dlatego właśnie, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych etapów działań windykacyjnych.

Bezpłatny generator not księgowych na 40 euro – gdzie szukać?

Kiedy wierzyciel pierwszy raz decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak prawidłowo należy określić jej wysokość w złotówkach, bowiem obowiązujące prawo mówi o nocie w euro. Informacje o tym wyszczególniono we wspomnianym powyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w polskim złotym ustala się biorąc za przelicznik uśredniony kurs euro ogłoszony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin wniesienia opłaty za faktury.

Wierzycieli zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego bezpłatnie na stronie Flobo – polskiej aplikacji do obsługi należności w firmach, która posiada również wszechstronny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]