Kto może skorzystać z metody kasowej?

Kto może skorzystać z metody kasowej?

Sprawdź więcej szczegółów o metodzie kasowej na https://flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/.

Przedsiębiorcy z reguły rozliczają się z urzędem skarbowym metodą memoriałową, wedle której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się w momencie wystawienia faktury. W takiej sytuacji fiskus nie nie rozpatruje czy na rachunek rozliczeniowy płatnika VAT wpłynęła zapłata od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT zachodzi nie prędzej niż po wpływie od kontrahenta płatności.

Kto może skorzystać z metody kasowej?

Brak wykonania opłat w terminie nie jest rzadkością. Właściciele firm czasem spotykają się z sytuacją, kiedy muszą co jakiś czas monitować kontrahenta odnośnie zapłaty za sprzedane towary lub zrealizowane usługi. Jeśli takie przypadki zdarzają się regularnie, nawet dobrze prosperująca firma może utracić płynność finansową, nie wnieść należnych podatków w terminie i ostatecznie narazić się na bardzo wysokie grzywny nałożone przez fiskusa. Na szczęście tzw. mali przedsiębiorcy, a więc podmioty których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym nie przekroczył wraz z podatkiem 2 mln euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej odkładając w ten sposób termin rozliczenia podatku do momentu otrzymania opłaty od kontrahenta. Mając na uwadze zdefiniowany przez prawo limit z tej metody może skorzystać zdecydowana większość rodzimych właścicieli firm, lecz muszą oni mieć świadomość, iż korzystanie z tej drogi rozliczenia działa też w odwrotnym kierunku. Tym samym gdy sami mają problem z dotrzymaniem terminów płatności, nie będą mogli odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie uiszczą danej należności. Deklarację o chęci przejścia na metodę kasową zgłasza się się urzędowi skarbowemu za pomocą formularza VAT-R. Konieczne jest również przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz obowiązkowe opisanie każdej wydanej faktury dopiskiem “metoda kasowa”.

Dlaczego księgowi nie polecają średnim przedsiębiorstwom metody kasowej?

Biura rachunkowe często odwodzą mniejszych przedsiębiorców od rozliczania metodą kasową podatku VAT. Przeważnie powodem tego jest po prostu kwestia ciągłego kontrolowania wpływających płatności związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga bowiem dokładnego ich śledzenia, by nie przegapić terminu rozliczenia podatku. W przypadku firm, które wysyłają miesięcznie nie więcej niż kilkanaście faktur nie powinno być z tym problemu. Z kolei już przy stu lub więcej fakturach nadzorowanie należności przychodzących na konto firmowe może zajmować nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich podmiotów polecanym rozwiązaniem, które gwarantuje zaoszczędzenie czasu oraz likwidację ryzyka omyłek przy księgowaniu, jest zastosowanie aplikacji do automatycznej obsługi należności, jaką jest m.in. Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]