Faktura VAT i faktura pro forma to nie to samo

Faktura VAT i faktura pro forma to nie to samo

Istotne informacje o tym, co oznacza faktura proforma. Przekonaj się!

Każdy kto prowadzi swoją firmę, ale także i gros osób realizujących zakupy w sieci, miał styczność przynajmniej raz z fakturą proforma. Nie wszyscy jednakże wiedzą, czym rzeczywiście jest ten dokument i czym odróżnia się on od normalnej faktury.

Faktura proforma nie jest dowodem zrealizowania usługi

W języku łacińskim pro forma znaczy „dla pozoru”, dlatego raz za razem spotykamy się z określeniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I owszem, faktura tego rodzaju nie jest dokumentem księgowym, w związku z tym nie ujmuje się jej w ewidencji księgowej bądź w księdze przychodów i rozchodów. Warto natomiast zatrzymać ją na przykład w celu dopełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma powinna uchodzić wobec tego za dokument handlowy, który rodzajem zaproponowania konkretnej oferty. Nie stanowi dowodu zakupu artykułów czy wykonania usługi, a więc w myśl przepisów ustawy o VAT nie wywołuje następstw w zakresie podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest wiążąca? Nie, dlatego że mówi o usłudze bądź sprzedaży, która jeszcze nie była wykonana, tym samym warunki transakcji w niej opisane mogą wciąż być zmodyfikowane.

Faktura proforma nie zwalnia z konieczności dostarczenia stosownej faktury VAT

Faktura proforma wygląda oraz posiada te same elementy co faktura VAT, a więc:

  • dane kontrahentów (wystawcy oraz odbiorcy),
  • miejsce oraz datę jej wystawienia,
  • nazwę usług czy też towarów, stanowiących przedmiot transakcji (wespół z wskazaniem ich ilości, jednostek miary itd.),
  • wartość netto i brutto (zarówno pojedynczych produktów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) zapisana również słownie,
  • stawka i naliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • informacja o kwocie uwzględnionych zniżek,
  • wskazanie prognozowanej daty doręczenia towaru lub realizacji usługi,
  • określenie terminu zapłaty.

Aby nie było żadnych trudności z odróżnieniem tego dokumentu od ostatecznej faktury VAT, generującej następstwa podatkowe, taką fakturę należy oznakować zauważalnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”. Trzeba również mieć na uwadze, że ten typ faktury nie zwalnia z obowiązku wystawienia klientowi wiążącej faktury VAT. Co istotne, faktury proforma nie przygotowuje się w momencie, kiedy kontrahent przeleje już zaliczkę bądź zapłaci w całości za przedmiot transakcji.