Co zrobić, jeśli kontrahent nie płaci? O automatycznej windykacji

Co zrobić, jeśli kontrahent nie płaci? O automatycznej windykacji

Tutaj odnajdziesz szczegółowe wiadomości dotyczące automatycznej windykacji.

Może być wiele przeróżnych przyczyn, dlaczego klienci nie płacą na czas za zakończone zlecenie. Problem z nieopłaconymi fakturami dotyczy zarówno przedsiębiorców, którzy oferują usługi dla biznesu, jak również podmioty z profilem działalności kierowanym do indywidualnych odbiorców.

Windykacja polubowna – regularne przypominanie o obowiązku wniesienia opłaty

Wierzyciel starć się dojść swojej własności na drodze windykacji. Chociaż określenie to większości ludzi negatywnie się kojarzy, tak naprawdę oznacza to postępowanie w ramach którego prowadzi się w stosunku do dłużnika rozmaite czynności zgodne z obowiązującymi przepisami. Działania te mają na celu wyegzekwowanie spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, a więc regularne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o przelanie opłaty. Gdy ta metoda dochodzenia należności pozostanie bez odzewu, następną możliwością jest windykacja sądowa. Jeśli przedsiębiorstwo obsługuje kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i co miesiąc wypisuje podobną ilość paragonów oraz faktur, prawdopodobieństwo, że jakaś część opłat nie zostanie przelana w ustalonym czasie zdecydowanie się zwiększa. W organizacji całej procedury księgowania przelewów pomaga polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która ma też opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – skonfiguruj swoje harmonogramy działań

Aplikacja Flobo nie tylko sprawdza, czy na konto bankowe wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w przypadku wykrycia jej braku we wskazanym terminie, rozpoczyna ona procedurę przypominania o konieczności opłacenia faktury. Przedsiębiorca korzystający z Flobo może dodać indywidualne harmonogramy czynności wszczynanych względem nieterminowych kontrahentów, określając m.in. odstęp czasu między poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Informacja o przybliżającym się terminie zapłaty za fakturę delegowana jest z aplikacji dodatkowo przed jego upływem do tych klientów, którzy w ciągu poprzedniego kwartału dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem bądź którzy nie dokonali wpłaty w terminie w ostatnim miesiącu. Jeśli wiadomości z przypomnieniem nie poskutkują, dalszymi krokami automatycznej windykacji należności prowadzonymi przez Flobo jest wygenerowanie noty księgowej o równowartości 40 EUR, a później zgłoszenie informacji o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Ostatecznie, gdy wyliczone powyżej kroki zadziałają, aplikacja przekaże informacje o dłużniku do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej księgowości i windykacji oszczędza czas poświęcany na śledzenie przychodzących przelewów, a po pewnym okresie skutkuje także ogromną poprawą terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]