Poznaj rolę prawników w zakresie prawa rodzinnego

Poznaj rolę prawników w zakresie prawa rodzinnego

Prawo rodzinne jest jeden z najistotniejszych zakresów działalności Kancelarii Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. Najpopularniejsze sprawy z jakimi zgłaszają się do nas Klienci to sprawy o rozwód oraz alimenty, aczkolwiek mamy ogromne doświadczenie także w prowadzeniu spraw dotyczących uregulowania kontaktów, ojcostwa i macierzyństwa czy władzy rodzicielskiej.

Separacje, rozwody, alimenty – sprawy z obszaru prawa rodzinnego

Prawo rodzinne to szczególna sfera prawa, gdyż prowadzenie spraw z tej dziedziny wymaga od prawnika nie tylko znajomości przepisów, ale przede wszystkim właściwej postawy w stosunku do Klienta, który powierza nam swoje osobiste sprawy. Prowadząc sprawy rodzinne jesteśmy przygotowani na bieżący kontakt z Klientem i przeprowadzanie go przez każde stadium sprawy w sposób dla niego najmniej bolesny. Naszym celem jest dopasowanie się do oczekiwań Klientów zwłaszcza w zakresie ich zaangażowania w całą sprawę.

Prawo rodzinne – metoda działania prawnika

Przystąpienie do prowadzenia spraw rodzinnych rozpoczynamy od pierwszego kontaktu z Klientem poprzez spotkanie twarzą w twarz lub rozmowę telefoniczną bądź na Skype’ie. To wtedy staramy się zebrać maksymalną ilość informacji związanych ze sprawą oraz poznać osobę, w imieniu której będziemy działać przez najbliższych kilka miesięcy. Kolejne etapy naszej pracy to opracowanie pism procesowych, reprezentowanie Klientów przed sądem lub pozostałymi podmiotami, jak np. mediatorzy. W toku prowadzenia każdej sprawy dążymy do znalezienia sposobu na zakończenie jej ugodowo. Podejście to wynika z faktu, iż gros konfliktów ma swoje podłoże w ogromnych emocjach, a pełnomocnik, pozostający osobą bezstronną, nie jest nimi obarczony i rozpatruje sprawę tylko z punktu widzenia przepisów prawa.