Obsługa prawna z zakresu prawa spadkowego

Obsługa prawna z zakresu prawa spadkowego

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. oferuje kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa spadkowego. Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw o stwierdzenie nabycia spadku czy dział spadku. Nie są nam też obce problemy prawne związane z zachowkiem czy dziedziczeniem firm lub udziałów w spółkach.

Fazy prowadzenia spraw spadkowych

Współpracę w sprawach spadkowych zaczynamy od swobodnej rozmowy z Klientem oraz od omówienia problemu, z jakim się do nas zgłasza. Istotne jest, by już przy pierwszym spotkaniu w sposób kompleksowy, zrozumiały i klarowny przedstawić oraz wyjaśnić zainteresowanemu stopień skomplikowania sprawy. Następnym etapem jest zaznajomienie się z konieczną dokumentacją, również pomoc Klientom w jej skompletowaniu, a w dalszej kolejności zaplanowanie wraz ze spadkobiercami stosownej dla charakteru sprawy procedury działania i opracowanie odpowiednich pism. Podejmujemy wszelkie starania, by rozwiązywać problemy Klientów w każdym stadium sprawy spadkowej, oferując pomoc prawną zarówno przy projektach testamentów, jak i już reprezentując ich w trakcie spadkowego postępowania sądowego. Będziemy wsparciem również dla Klientów dążących do pozasądowego rozwiązywania sporu. W takim wypadku możemy zaproponować przygotowanie i wsparcie w negocjacjach ugodowych.

Spadki – szczególny rodzaj postępowań

Charakter spraw spadkowych, pomoc osobom, które dopiero co straciły swoich bliskich, wymaga pełnego zrozumienia i delikatnego działania. Często wiąże się to ze współpracą z wieloma emocjonalnie zaangażowanymi krewnymi, dla których uregulowanie spraw majątkowych po zmarłym pozostaje bolesnym obowiązkiem. W takich wypadkach zespół naszej kancelarii, wykorzystując wieloletnie doświadczenie, które pozostaje nieocenione, prowadzi sprawę spadkową podejmując pełne empatii działania.