Kancelaria radców prawnych z Krakowa

Kancelaria radców prawnych z Krakowa

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. oferuje pomoc związaną z obsługą pozaprocesową i procesową zarówno podmiotów prawa handlowego, jak i osób fizycznych. W skład zespołu Kancelarii wchodzą radcowie prawni oraz aplikanci radcowscy, specjalizujący się głównie w prawie rodzinnym, prawie cywilnym, jak również w prawie pracy.

Kancelaria radców prawnych w Krakowie – jakie sprawy prowadzimy

Na co dzień ogromną część naszej pracy stanowi prowadzenie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym sprawami rodzinnymi, prawem pracy oraz dochodzeniem odszkodowań. Obsługa prawna w tym zakresie polega na bieżącym kontakcie z Klientem, udziale w mediacjach i negocjacjach, sporządzaniu pism procesowych i pozaprocesowych, a także reprezentacji przed sądami. Reprezentując naszych Klientów podejmujemy wszelkie kroki w celu zakończenia sporu w sposób pozasądowy, co wpływa w szczególności na szybkość załatwienia sprawy oraz obniżenie kosztów powiązanych z obsługą prawną.

Kancelaria radców prawnych – obsługa i doradztwo prawne przedsiębiorstw

Zakres działalności Kancelarii koncentruje się również na obsłudze prawnej firm, obejmującej bieżące doradztwo i opiniowanie z prawnego punktu widzenia działań podejmowanych przez Klientów. Obsługa prawna ma głównie kompleksowy charakter. Doradzamy naszym klientom w każdej sferze ich działalności, co w praktyce obejmuje takie dziedziny jak prawo administracyjne, pracy, handlowe czy nawet podatkowe. Pragniemy, by nasi Klienci czuli się pewnie zlecając nam obsługę prawną swojego przedsiębiorstwa, w związku z tym koncentrujemy się na zapobieganiu i aktywnym reagowaniu, dzięki czemu niwelujemy wszelkie negatywne konsekwencje prawne.