Niezależność energetyczna jest możliwa! O dekarbonizacji przemysłu

Niezależność energetyczna jest możliwa! O dekarbonizacji przemysłu

Na dalkiapolska.com uzyskasz więcej szczegółów o kogeneracji.

W wyniku rozwoju przemysłu pojawił się gwałtowny wzrost popytu na energię niezbędną do napędzania procesów produkcyjnych. Duża konsumpcja energii, a także uzmysłowienie sobie jej marnowania na licznych etapach produkcyjnych prowadzi do tego, iż przedsiębiorstwa poszukują pionierskich rozwiązań, które zarówno obniżą wydatki poniesione na działalność, jak i przyczynią się do zminimalizowania negatywnego ich wpływu na otoczenie.

Krótko o dekarbonizacji przemysłu

Działanie, które ma na celu wzmocnienie autonomii energetycznej przemysłu za sprawą implementowanie rozwiązań pozwalających na efektywniejsze użycie źródeł energii, przede wszystkim poprzez zwiększenie elektryfikacji oraz zredukowanie zużycia gazu i węgla, to proces nazywany dekarbonizacją przemysłu. Osiągnąć te cele można za sprawą innowacyjnych rozwiązań, takich jak kogeneracja, która polega na produkowaniu w ramach jednego procesu technologicznego ciepła oraz prądu, lub trigeneracja, podczas której prócz energii i ciepła w trakcie jednego procesu technologicznego uzyskiwany jest dodatkowo chłód.

W wielu dziedzinach przemysłu osiągalne jest również użycie energii z odzysku, czyli tzw. ”energii odpadowej”. To energia, która powstaje w toku procesów produkcyjnych i która zazwyczaj bywa po prostu uwalniana, i w konsekwencji nieodwracalnie marnowana. Tymczasem odzyskiwanie tego rodzaju energii, a później powtórne jej użycie przynosi z biegiem czasu spore oszczędności, a także skutkuje zredukowaniem śladu węglowego, za który odpowiada zakład produkcyjny.

Koszty wyłożone na dekarbonizację przemysłu zwracają się po paru latach

W dobie powszechnej świadomości szkodliwego wpływu działań człowieka na środowisko, a także wiedzy, iż złoża paliw kopalnych za kilkadziesiąt lat się wyczerpią, dążenie do dekarbonizacji przemysłu stało się priorytetem, gdyż jest gwarancją jej rozwoju w kolejnych dziesięcioleciach. Przekierowanie przemysłu ku użyciu energii odnawialnej oraz odzyskanej to optymalna metoda do zagwarantowania przemysłowi autonomii energetycznej. Owszem, implementacja tego rodzaju środków ciągnie za sobą duże koszty, lecz w ostatecznym rozrachunku korzyści jakie one przynoszą, pod każdym względem je kompensują. Oszczędności uzyskane dzięki ograniczeniu kosztów zakupu energii już po kilku latach są w stanie zwrócić koszt poniesiony na tę inwestycję. Z drugiej strony zredukowanie śladu węglowego produkcji i jej niepożądanego wpływu na otoczenie to już zysk dla wszystkich.

Nasz adres:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10