Wymagania prawne dotyczące schodów wewnętrznych

Wymagania prawne dotyczące schodów wewnętrznych

Schody zabiegowe ze spocznikiem znajdziesz na https://www.oknostol.com.pl/schody/.

Schody wewnątrz domu powinny być nie tylko wytrzymałe i efektowne, ale również powinny być w pierwszej kolejności praktyczne podczas użytkowania oraz bezpieczne. W toku planowania mieszkania bądź domu trzeba więc uwzględnić obowiązujące przepisy opisujące to, jakie warunki techniczne muszą bezwzględnie spełniać takie schody.

Schody wewnętrzne – jakie warunki powinny spełniać?

Bez znaczenia, czy według projektu planujemy zbudować schody wewnętrzne z betonu, ze szkła albo z drewna, ich konstrukcja musi spełniać określone w przepisach normy. Zalecenia dotyczące tego, jak powinny wyglądać prawidłowo zbudowane schody, znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W tym rozporządzeniu dostępne są informacje o całkowitej liczbie schodów w jednym biegu, jego najmniejszej dopuszczalnej szerokości oraz wymiarach stopni i spoczników.

Zalecane wymiary schodów – norma

Jeśli pragniemy zamontować w domu wygodne schody, ich wymiary powinny gwarantować komfortowe ich użytkowanie przez każdego z domowników – również przez dzieci, osoby skarżące się na kłopoty z poruszaniem się czy osoby starsze. Zgodnie z przytoczonym wcześniej Rozporządzeniem maksymalna wysokość stopnia to 19 cm. Należy jednakże wziąć pod uwagę, iż najbardziej optymalne są stopnie o wysokości mniej więcej 16-18 cm. Szerokość stopni zaś zależna jest od ich wysokości i kalkuluje się ją wedle przytoczonego w dokumencie wzoru.

Minimalna szerokość użytkowa biegu też jest wyznaczona w przepisach – wynosi ona 80 cm, jakkolwiek uznaje się, że łatwiejsze w użytkowaniu są schody szerokie na co najmniej 1 m. Szerokość spocznika, to znaczy podestu pomiędzy biegami, winna zaś mieć co najmniej 80 cm.

17 stopni to maksymalna ich liczba możliwa do zaplanowania w jednym biegu schodów stałych. Nie dotyczy to jednak między innymi mieszkań dwupoziomowych, jak również budowli w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej.

Schody zabiegowe, wachlarzowe i spiralne – warunki techniczne

Rozporządzenie określa też wymiary schodów wachlarzowych, innymi słowy takich, w których bieg układa się w łuk, a stopnie mają kształt trapezów. Takie schody są niebywale efektowne, a jeśli będą rzetelnie zaplanowane, to także są wygodne. W tym wypadku szerokość stopni musi mieć minimum 0,25 m – to zagwarantuje bezpieczne schodzenie i wchodzenie.

Rozporządzenie wyszczególnia także parametry, jakie muszą posiadać schody kręcone (spiralne) i zabiegowe. Dla przypomnienia – schody kręcone są konstruowane na planie koła. Z kolei schody zabiegowe to schody, w których kierunek biegu się zmienia, jednak nie mają one spocznika. Jakie parametry muszą mieć komfortowe schody zabiegowe? Przepisy mówią o tym, iż szerokość ich stopni musi mieć co najmniej 25 cm i powinno się ją zagwarantować w dystansie nie większym niż 40 cm od poręczy balustrady zewnętrznej. Takie same parametry trzeba zapewnić schodom kręconym, jednakże w tym przypadku dystans odmierza się od słupa będącego centralną strukturą schodów.

Nasz adres:
OKNOSTOL Producent Stolarki Drewnianej Nowoczesnej i Zabytkowej
ul. Elizy Orzeszkowej 2
34-600 Limanowa

Tel.: +48 18 337-60-08
Mob.: +48 505-166-701, +48 511-621-633
E-mail: [email protected]