Szukasz ekspertów od hydroizolacji? Powierz ją doświadczonej ekipie

Szukasz ekspertów od hydroizolacji? Powierz ją doświadczonej ekipie

W toku budowy każdego obiektu, bez względu na to czy jest to biurowiec czy dom jednorodzinny, już na etapie planowania należy zatroszczyć się o odpowiednie zabezpieczenie budynku przed wilgocią. Woda, która z czasem może przeniknąć do niepoprawnie bądź w ogóle niezabezpieczonych murów osłabi ich solidność i zdolność do izolacji cieplnej, a także spowodować rozkwit szkodliwych dla zdrowia pleśni i grzybów.

Które elementy budowli należy chronić hydroizolacją?

Do głównych elementów, jakie należy zabezpieczyć przed wilgocią należą zwłaszcza fundamenty, balkony, piwnice, dachy i tarasy zielone, a więc te części konstrukcji, które mają bezpośredni kontakt z opadami atmosferycznymi bądź wodami gruntowymi. Każda budowa obiektu winna być poprzedzona odpowiednią ekspertyzą i konsultacją z zawodowcami, którzy podpowiedzą, jakie elementy potrzebują ochrony przed wilgocią i jakiej technologii powinno się użyć w odniesieniu do poszczególnych segmentów budynku. Na przykład, na betonowej ścianie fundamentowej wykonuje się izolację przeciwwodną, pokrywając ją warstwą uszczelniającej wyprawy cementowej (najlepiej od środka i z zewnątrz), a w przypadku ścian z bloczków betonowych – zaprawą wodoszczelną. W trwałych ścianach z dziurawki, cegły czy pustaka wypalanego zaleca się wykonanie poziomej i pionowej bariery dla wilgoci. Natomiast tarasy hydroizoluje się wielowarstwowo, mając na uwadze to, aby każda warstwa posiadała spadek przeciwdziałający gromadzeniu się wody pomiędzy nimi i odprowadzający ją. Tak samo hydrolizuje się także balkony.

Komu powierzyć przygotowanie hydroizolacji?

Ważne jest, żeby planowanie hydroizolacji, powierzyć doświadczonej ekipie, posiadającej długoletnią praktykę w wykonywaniu prac hydroizolacyjnych. Inwestorzy, generalni wykonawcy i deweloperzy skorzystają na współpracy ze rzeczoznawcami w toku prac związanych z hydroizolacją spodu płyt i ścian fundamentowych, uszczelnianiem zbiorników, przemysłowych obiektów żelbetowych oraz budowli w systemie „białej wanny”, a także montażem uszczelek pęczniejących, taśm dylatacyjnych, węży iniekcyjnych czy taśm PVC. Natomiast na zlecenie zarządców ukończonych już budynków zespół ekspertów od hydroizolacji zajmie się m.in. inwentaryzacją, uszczelnieniem i naprawą przecieków wody, naprawą tarasów i balkonów, wzmocnieniem gruntów pod fundamentami czy uszczelnieniem podszybii windowych.